Thống kê kết quả xổ số Vietlott qua các kỳ quay

Mời các bạn xem các loại thống kê sau:

Thống kê XS Vietlott

Bộ số Số lần xuất hiện trong 10 lần quay KQXS Mega 6/45
10
7.14% 6 lần
28
5.95% 5 lần
22
4.76% 4 lần
33
4.76% 4 lần
05
3.57% 3 lần
06
3.57% 3 lần
13
3.57% 3 lần
15
3.57% 3 lần
29
3.57% 3 lần
36
3.57% 3 lần
43
3.57% 3 lần
03
2.38% 2 lần
07
2.38% 2 lần
09
2.38% 2 lần
11
2.38% 2 lần
12
2.38% 2 lần
14
2.38% 2 lần
18
2.38% 2 lần
24
2.38% 2 lần
25
2.38% 2 lần
26
2.38% 2 lần
31
2.38% 2 lần
34
2.38% 2 lần
35
2.38% 2 lần
41
2.38% 2 lần
44
2.38% 2 lần
01
1.19% 1 lần
02
1.19% 1 lần
08
1.19% 1 lần
16
1.19% 1 lần
17
1.19% 1 lần
19
1.19% 1 lần
21
1.19% 1 lần
23
1.19% 1 lần
27
1.19% 1 lần
30
1.19% 1 lần
37
1.19% 1 lần
38
1.19% 1 lần
42
1.19% 1 lần
45
1.19% 1 lần
04
0% 0 lần
20
0% 0 lần
32
0% 0 lần
39
0% 0 lần
40
0% 0 lần
liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan liên quan